The Swansea Fringe Festival 2021


The Swansea Fringe Festival 2021
my_locationSwansea City Centre
access_timeThursday, 21st October 2021 18:00-Monday, 25th October 2021 00:00
image_aspect_ratioAll Ages*

We're back, Fringe Folk!

Swansea's annual celebration of music, comedy, spoken word (and everything else we can cram in!) will be taking place from the 21st to the 24th October, and we can't wait to get stuck back into the festivities.

Good times are ahead!

Full programme and scheduling to be announced in the coming weeks. Check social media for regular lineup announcements.

N.B., admission for children under 16 is free. Full information regarding 'child friendly' events will be found in the festival programme when it is released.

***

Rydyn ni'n ôl, Fringe Folk!

Bydd dathliad blynyddol Abertawe o gerddoriaeth, comedi, gair llafar (a phopeth arall y gallwn ei wasgu i mewn!) yn cael ei gynnal rhwng yr 21ain a'r 24ain o Hydref, ac ni allwn aros i fynd yn ôl i'r dathliadau.

Mae amseroedd da o'n blaenau!

Cyhoeddi rhaglen ac amserlennu llawn yn ystod yr wythnosau nesaf. Edrychwch ar y cyfryngau cymdeithasol am cyhoeddiadau rheolaidd.

N.B., mae mynediad i blant dan 16 oed am ddim. Gellir dod o hyd i wybodaeth lawn am ddigwyddiadau 'cyfeillgar i blant' yn rhaglen yr ŵyl pan gaiff ei rhyddhau.

Tickets


Ticket Face Value Quantity
Earlybird Weekend £25.00
Off Sale
Provides access to full Fringe Weekend activities (21-24th) including the Launch Party.
Launch Party Ticket £8.00
Provides access to Swansea Fringe Launch Party (on Thursday 21st October) only.
Standard Weekend £30.00
Provides admission to full Fringe programme across the weekend (21-24th October) including the Launch Party.
Friday Ticket £12.50
Provides admission to full Fringe programme on Friday 22nd October.
Saturday Ticket £12.50
Provides admission to full Fringe programme on Saturday 23rd October.
Sunday Ticket £12.50
Provides admission to full Fringe programme on Sunday 24th October.
Promoted By

The Swansea Fringe Festival 2021

The Swansea Fringe Festival 2021

We're back, Fringe Folk! This year's celebration of music, comedy, spoken word (and everything else we can cram in!) will be taking place from the 21st to the 24th October, with some super special satellite events, and we can't wait to get stuck back in to the festivities. Good times are ahead! Full programme and scheduling to be announced in the coming weeks. *** Rydyn ni'n ôl, Fringe Folk! Bydd dathliad eleni o gerddoriaeth, comedi, gair llafar (a phopeth arall y gallwn ei rampio i mewn!) Yn cael ei gynnal o'r 21ain i'r 24ain Hydref, gyda rhai digwyddiadau lloeren arbennig iawn, ac ni allwn aros i fynd yn ôl i mewn i'r dathliadau. Mae amseroedd da o'n blaenau! Cyhoeddi rhaglen ac amserlennu llawn yn ystod yr wythnosau nesaf.